• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


art projects - THIS IS OUR NATURE

art education project - schools Haukivuori

INDEX


 • art-projects index
 • THIS IS OUR NATURE - art education project - schools Haukivuori - index
 • THIS IS OUR NATURE - exhibition SUOMEN MAISEMA - Ilse van den Berk
 • THIS IS OUR NATURE - exhibition SUOMEN MAISEMA - school visits
 • THIS IS OUR NATURE - art classes - index
 • THIS IS OUR NATURE - artists - index
 • THIS IS OUR NATURE - exhibition
 • THIS IS OUR NATURE - on location - during summer holidays

 • THIS IS OUR NATURE

  index

  painting
  0-group

  printing
  3rd class

  felting
  3rd class

  knitting
  7th class

  painting
  8th class

  artists

  school visits

  exhibition
  10.6.-30.9.2011

  on location

  EXHIBITION DURING SUMMER 2011 IN ART CENTRE SAKSALA ARTRADIUS

  EXHIBITIONS-ACTIVITIES-2011

  On June 9th with the opening of the CHILD ART exhibition THIS IS OUR NATURE a creative summer starts in Haukivuori.

  During summer 2011 art centre Saksala ArtRadius will present the first results of the art education program THIS IS OUR NATURE initiated by ARAFS taide ja kulttuuri ry. This program is an original and important contribution for the development of the countryside. The participation of international artists in the different art classes is part of the program plan. By their impression of the rural environment foreign artists contribute to new nature awareness of children and youth. The artistic expertise on reflection is a guarantee for varied art classes and lots of new inspiration. The exchange between artists and youth is for the benefit of both.

  Children and students at the schools in Haukivuori have participated in this first year of the program. They have been photographing their environment and have created paintings and prints based on these photos. Traditional techniques like knitting and felting are also part of the art classes.

  The exhibition in Saksala ArtRadius shows all the results of the art classes and also photos of the process.

  It is the intention to cover with the knitted pieces of the 7th class one tree in the village.

  The first year of the program has been supported by Etelä-Savon Taidetoimikunta, the Finnish Arts Council and Haukivuoren Aluejohtokunta. They all support this innovative art education program for developing the countryside.
   

  On Thursday evening at 19.00 the Secretary-General of Etelä-Savon Taidetoimikunta will open the exhibition.

  For children we organize an attractive program with the puppet show Eetu-E by Aapo Repo, art activities and music which starts at 18.00. (the whole program is for free)

  We hope to see as many children (and their relatives) as possible, because they are the artists who show their personal relation with our environment.

  The artisan Mariëtte Cordes who is a professional knitter has worked the whole year to install in the front yard of Saksala ArtRadius her SECRET GARDEN with grass, fishes, water and cloths. The presentation will be an invitation to every one in Haukivuori to start knitting own pieces to decorate the area and next year the village.

  The exhibition HAUKIVUORI MUISTOISSAMME is an empty space waiting for contributions of local people. It will be filled with the works people of Haukivuori will make during summer. They can bring old embroideries, but also start knitting, crocheting etc new objects. In one empty room these contributions will be collected and saved for the exhibition next year.

  On Saturday June 11 it is WORLD YARN BOMBING DAY and every one is invited to knit and crochet objects to decorate the environment. We hope to see many enthusiastic people from Haukivuori to start community knitting in the yard of Saksala ArtRadius.

  This event is for free.

  On Friday June 10 at 10.00 the series of kite making for children starts in Saksala ArtRadius, this program is supported by Haukivuoren Aluejohtokunta which makes it possible to reduce the costs to 5€ per child including the material and refreshments. The kites made during the different workshops will fly in air on Friday August 12 during the Taidekirppujen yö. On that event there are different prices for the most beautiful kite, the highest fly and more.


  This summer there are different Finnish students assisting in the art center.

  During the opening of the exhibition Aapo Repo and Eetu have given an intriguing performance with art and dance.

  Opening speech by Riitta Moisander Secretary-General regional Arts Council and an international audience.

   

  images © 2011 Marjo Heikkinen-den Arend

   

  THIS IS OUR NATURE – TÄMÄ ON LUONTOMME
  Haukivuori 9.6. 2011

  HAKUSANOJA OVAT – KEY WORDS ARE:

  TAIDE - ART
  KULTTUURINEN IDENTITEETTI – CULTURAL IDENTITY
  ALUEKEHITYS – RURAL DEVELOPMENT
  PERINTÖ – PERINNE - HERITAGE
  YHTEISTYÖ - COLLABORATION
  VAIHTAMINEN – EXCHANGE

  Projektisuunnitelmassaan tämän ohjelman äiti Marja de Jong kirjoittaa (vapaasti suomennettuna):
  ”Tämä on luontomme” taidekasvatusohjelma etsii yhteyksiä samankaltaisiin eristyneisiin alueisiin eri puolilta Eurooppaa, jotta kokemuksia voitaisiin jakaa ja omaa alueellista identiteettiä vahvistaa ja erityisesti rakentaa vankkoja juuria (sidoksia) omaan seutuun lapsien ja nuorten kanssa.
  Tämä innovatiivinen kulttuuri ohjelma tuo yhteistyöhön taiteilijat ja lapset ryyditettynä kansainvälisillä mausteilla (kokemuksilla).

  Tämän taidekasvatusohjelman tavoite on tulla osaksi Haukivuoren peruskoulun opetussuunnitelmaa. Tässä ohjelmassa paikalliset ja kansainväliset taiteilijat jakavat kokemuksiaan ja näkemyksiään alueesta yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

  Tämän alueen nuorten juuret ovat luonnossa. Heidän tulevaisuutensa on kuitenkin – toisin kuin vanhempiensa - vahvasti sidoksissa monikansallisen - kulttuurisen Euroopan elämään ja tulevaisuuteen.

  Tässä projektissa tulevat näkyviksi lasten ja taiteilijoiden välinen yhteistyö, heidän elämyksensä ja käsityksensä Haukivuoren maisemasta, sen metsistä ja vesistä, pelloista ja niityistä, kasveista ja eläimistä. Siitä miten vuoden kulku vaikuttaa maisemaan ja siinä eläviin olioihin: eri ikäisiin ihmisiin ja eläimiin.

  Ohjaavina tähtinä ovat olleet ajatukset:
  - EUROOPAN ALUEET SISÄLTÄVÄT TUNTEMATTOMIA JA PIILOISSA LYMYILEVIÄ AARTEITA
  - SUOMALAISET JUURET OVAT LUONNOSSA – JÄRVISSÄ, METSISSÄ JA SUOMEN MAISEMAN LEMPEISSÄ KALLIOISSA.

  Nämä projektin tavoitteet toteuttavat täällä Haukivuorella
  Eduskunnan viime helmikuussa (16.2.2011) hyväksytyn selonteon ja strategian ”Kulttuuri – tulevaisuuden voima” ohjelmaa.

  Selonteossa ja strategiassa
  tulevaisuuden voimatekijät ovat nousseet:
  • kestävä kulttuuri
  • kulttuurinen moninaisuus
  • luova ihminen

  Tulevaisuuteen johtava tien tai polun
  risteykset eli yhteiskunnan suuntaa ohjaavat kulttuuriset valinnat ovat merkittäviä – erityisesti arvovalintoina.

   

  Niitä ovat:
  • Sen näkee silmä – taiteen ja kulttuurin arvo ja merkitys
  • Koivu ja tähti – kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristö
  • Sateenkaaren alla – kulttuurinen moninaisuus ja monikulttuurisuus
  • Reilu – kulttuuri – yhteisöllisyys, sivistykselliset ja kulttuuriset oikeudet
  • Vakava leikki – luovuuden edellytykset
  • Luovat rihmastot – kulttuurituotannot ja –palvelut
  • Pajat(sot) ja leipomot – kulttuurialojen talous, työllistyminen ja toimeentulo

  Luova ihminen on tulevaisuuden tärkein tekijä
  • Tulevaisuuden tärkein menestystekijä on luova pääoma.
  • Sen synnyttämiseen ja ylläpitoon kuuluvat oman kulttuurin tuntemus,
  luovien ja uusien taitojen oppiminen ja kehittäminen,
  luovat ympäristöt ja luovan työn edellytykset.
  • Luovan työn luonteeseen kuuluu kokeilu, satunnaisuus ja leikki.
  • Luova työ on kulttuuritoimialojen talouden ydinresurssi ja muutosvoima.

  Terveen ihmisen peruskallio on vahva paikan tunne
  GENIUS LOCI
  (jo vanhat roomalaiset tunsivat että kaikilla on oma varjeleva henkensä. Se ei välttämättä näy, mutta se voidaan tiedostaa ja tuntea. Tiedostaminen vaatii herkkyyttä ja esteettistä asennoitumista)

  Se sitoo meidät kotiin – niin henkiseen kuin paikkaankin.
  Paikka koostuu ihmisistä, rakennuksista, puista, pensaista, ja muista käsinkosketeltavista elementeistä ja kun sitä tarkastellaan mielen tasolla, elementtejä löytyy lisää. Norjalainen arkkitehtuurin tutkija Chistian Norberg-Schoulz on tutkinut paikkaa ilmiönä ja hänen mukaansa paikan henki viittaa erityisesti paikkoihin, joissa on hyvä olla, joista löytyy ”se jokin henki”. Paikan eri elementit luovat ilmapiirin, vaikuttavat siihen miten me voimme. Paikan henki ilmenee, kun ihmisellä on hyvä suhde luontoon niin psyykkisessä kuin fyysisessäkin mielessä. Paikan hengen puolesta jopa taistellaan - siis kun siitä on tullut tärkeä osa omaa identiteettiä.

  Kulttuuriministeri sanoi edellä kerrottua ohjelmaa esitellessään, että: ”Joka ei tunne menneisyyttään, ei osaa eikä ymmärrä tulevaisuuttaan!”

  Tämä näyttely kertoo kuvataiteen eri menetelmin ja tekniikoin niistä lasten ja nuorten havainnoista ja tulkinnoista mitä he tutkimusmatkoillaan taiteilijoiden kanssa ovat löytäneet.

  Piilossa ja tietymättömissä olleita aarteita on nyt tehty näkyviksi.

  Toivotan onnea ja menestystä teille haukivuorelaisille aarteiden etsimismatkoillenne. Aistit avoinna ja kauneuden tajun asenteella!

  Riitta Moisander Pääsihteri Etelä-Savon Taidetoimikunta

  INSTALLATION AND EXHIBITIONS

     

  Knitted installation SECRET GARDEN by Mariëtte Cordes

  zero group pre-school painting after images of the own environment - THIS IS MY FAVORITE PLACE

  7th class secondary school - collective knitting for the village center.

  3rd class primary school felting HOME BODIES and printing THE LANDSCAPE I LIKE

  8th class secondary school - drawing and painting - IN THE LANDSCAPE I SEE

  and LANDSCAPE AND NATURE

  Ilse van den Berk - the Netherlands - SUOMEN MAISEMA

  Melanie Fitzmaurice - Australia - HEADSPACE-SNOWSPACE

  This project has received funding from:

   
   
  Etelä-Savo Arts Council
  AllaprimA foundation the Netherlands
  AREFS taide ja kulttuuri ry
  PIRTIN KEHRÄÄMÖ OY
  Arts Council Finland
  Haukivuoren Aluejohtokunta


  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend