• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


education

ART EDUCATION PROGRAM

 


 • information art education-index
 • art courses and workshops index
 • art education program
 • fly in the sky - summer courses (art) teachers
 • children's forest and art courses
 • zomerprogramma voor leerkrachten (dutch)
 • art courses and workshops
 • special workshops
 • art education symposiums

 • art education program

  Art is one of the basic human qualities. In the first years of a child's live the view on reality is in an artistic way.
  Art is the open mind to the phenomena of the (unknown) reality. Children are able to see things in a new way, because they don't have any notice of the rules adults are using.

  This aspect of childhood is going on of minor importance in the education programs. Artistic development is as they say of course very important, good, nice and fine and all this kind of descriptions, but you cannot test it. In school programs now a days tests are giving hold on educators, tests are clear and seem to be objective.

  Art is asking so much time and the program is overfull, so art can take less time. Even when official and important papers give report of the importance of art, that's final, no substantive and financial contribution to look after the possibilities to integrate art in education. This is a problem in almost all western countries.

  The worst scenario is going on in teacher training colleges, art education is reduced in time, facilities and financial support. It seems there are no problems, but when the last teachers with an extensive knowledge and experiences about art education had left the schools, nobody can take their places and a part of the education fundament is lost. The results for other parts of education will be visible after that, but than the devisers and the lawgivers have quit the scene.

  With special art courses it is possible to enlarge the quality of art education and give it a fundamental position in the general education program of the school. When art is an integrated part of the education program every child has the possibility to grow in all his human qualities. Just now when art education in teacher training colleges is reduced in time it is important to find new ways in this field.


  main ideas of the workshops and courses

  -to work practically to find an own way to express oneself
  -to see how to work with children so they can find their own expressive way of visualizing

  workshops, courses and lectures:

  assignments
  - how to use the painting material, to study practically how to build up a painting and drawing, the way to continue, find an open way of working free from clichés

  discussion
  - about the meaning of art education and the relation with your own art-work
  - the differences and relations in art works between professionals and adults’/children’s art work
  (- the differences between art works and the relation between your own art work and children’s art work)

  investigation
  - different ways to visualize the environment by painting and drawing
  - the way assignments are important to create an artistic situation in art education
  - possibilities to introduce assignments in a classroom/group of children
  - the specific way children visualize their impressions and how to guide that carefully

  you can choose from the different programs that are available:

  A 3 hour lectures,
  B one day workshops,
  C and courses for more extensive study
  D special arrangements and agreements with individual persons, groups and/or school team (for one school or different schools)

  *Instruction is in English. The instruction is in relation to visual objects and physical activity, therefore fluency in English language is not necessary to understand the workshops and courses.

  kurssien ja työpajojen ajatuksena on

  löytää oma tapa ilmaista itseään käytännön työssä
  nähdä lasten kanssa työskennellessä, kuinka he oppivat ilmaisemaan itseään visuaalisesti

  työpajat, kurssit ja luennot sisältävät:

  tehtävät
  - eri materiaalien käyttö, opiskellaan käytännössä kuinka rakennetaan maalausta ja piirustusta, miten edetään työssä, miten löydetään avoin tapa työskennellä ilman kliseetä

  keskustelu
  - taidekasvatuksen tarkoituksesta ja sen yhteydestä omaan taiteeseen
  - miten ammattilaisten ja aikuisten/lasten taideteokset eroavat toisistaan ja mitä samaa niissä on


  tutkia
  - eri tapoja visualisoida ympäristöä maalaamisen ja piirtämisen kautta
  - tapaa, jossa tehtävät ovat tärkeitä taiteellisten tilanteiden luomiselle   taidekasvatuksessa
  - eri tapoja esittää tehtäviä oppilaille /lapsille
  - erityistä tapaa, miten lapset visualisoivat omia vaikutelmiaan ja miten opettaja voi varovaisesti  opastaa lapsia heidän työssään  

  meillä on eri ohjelmia tarjolla:

  A 3 tunnin luentoja,
  B 1 päivän työpajoja
  C ja kursseja pitempään opiskeluun
  D erityisjärjestelyt ja sopimukset kouluja varten (yhdelle koululle tai jopa useammille kouluille tarkoitetut) 

  * Opetus on englannin kielellä. Opetus työpajoissa ja kursseilla on hyvin visuaalista, niin, että sujuva englannin kielen taito ei ole tärkeä.

   

  WORKSHOPS AND SEMINARS

  FLY IN THE SKY

  adults
  workshops art and art education during summer holiday

  maximum of 8 adults and 8 children in the same workshop

  ART EDUCATION SYMPOSIUM NATURALLY ART organized by Etelä-Savon taidetoimikunta
  symposium end of the summer

   

  teacher's art course FLY IN THE SKY
  1 week (Monday-Saturday) € 340 per person,
  including: art-course, basic materials, education program, lunch and refreshments, lodging (based on 3 persons a room)
  extra: single room € 115 a week, limited available

  art education course without lodging (Monday-Saturday) 195€ per person
  including: art-course, basic materials, education program, lunch and refreshments

  children's art course FLY IN THE SKY
  3 days (Tuesday-Thursday 10 -15 o'clock) € 7<0 per child,
  including: art course, materials, lunch and refreshments
  the children are coming and leaving by themselves every day

  art education symposium NATURALLY ART at 10
  4 days Monday-Thursday (3 nights) from 438€ pp per person,
  including: lectures, workshops, materials,  meals, lodging (based on 4 persons a room)
  extra: single room +146€ 3 nights, limited available  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend