• Finland
 • +358 (0)50 4625 675

ArtRadius Saksala

 

international artist-in-residence program in rural Finland


SUPPORT SAKSALA


 • history -index-
 • support Saksala - English
 • support Saksala - Suomeksi
 • statement Marja de Jong
 • heating - keep Saksala warm -

 • "Saksala ArtRadius in Finland is a shrine to living artists!"

  2009 Karen Kerkhoven - art in motion - Australia

  Below the list of organizations which have supported different (art) projects of art centre Saksala ArtRadius up to now.
  The list will grow in the future.

  Peter Schumann states in his 1984 ‘WHY CHEAP ART’ manifesto:
  “Art is not a business. Art is food. You can’t eat it but it feeds you.”


  Taidekeskus Saksala ArtRadius on ainutlaatuinen yksityinen järjestö ,joka yhdistää edun ja ei voittoa tuottavan julkisen toimialan. Saksala ArtRadius on yksityinen järjestö joka pitää huolta ja suojelee purettavaa vanhustentaloa. Saksala ArtRadius on antanut paikalle uuden tulevaisuuden uudistamalla rakennukset tekemällä siitä korkealuokkaisen kansainvälisen taidkeskuksen.
  Yksityisellä paikalla on nyt useimpia yleisön toimintoja huomioonottamana läänin historian, uuden sosiaalisen kehityksen tieteeseen ja rakentamiseen, tuomalla erinlaista taidetta Mikkelin pohjoiseen lääniin.

  Taidekeskus työskentelee laajasti tavoite ryhmien kanssa:
  Paikkakunnan ja läänin seurapiirin,
  (ulkomaalaisten) turistien,
  taiteilijoiden,
  lasten,
  opettajien kanssa.

  -Saksala ArtRadiuksen tärkein matkailu tavoite on:
  Aktiiviset omat pitopalvelut taidelomineen ja perääntyminen luonnossa sekä tutkien omaa taiteellista puolta ainutlaatuisessa taide ympäristössä .
  - Saksala ArtRadiuksen tärkein tavoite taiteilijoille on:
  Innoittava ympäristö keskittyen taiteen tuotantoon, esittelyyn sekä vaihtamiseen ja yhteistyöhön kansainvälisten taiteilijoiden kanssa.
  - Saksala ArtRadiuksen tärkein tavoite opettajille on:
  Ammattitaidon syvempää kehittymistä, kuten taiteen opetusta master-class tasolla, taidehalleja, työpajoja ja luentoja jne.
  - Saksala ArtRadiuksen tärkein paikka yhteiskunnassa on:
  Säilyttää entinen vanhainkoti Saksala, joka on uuden tulevaisuuden kohteena osa Saksalan ja Haukivuoren tiettyä historiaa.

  Saksala ArtRadiuksen ympäristö on avoinna erinlaisten kohderyhmien vaihtamiseen ja luo erinomaisia kokemuksia eri tasolla ja luovan kunnan.

  Saksala ArtRadiuksen aloittamiselle Marja de Jong on investoinut oman pääomansa taidekeskukseen. Samalle pääoma summalle Saksala ArtRadiusta tuetaan erinlaisilla organisaatioilla, virallisilla ja yksityisilla henkilöillä. T&E Keskus ja sijoitus pankki Finnvera on maksanut osansa 2003 ja 2004 rakennuksen uudistamiseen.
  Vuodesta 2005 tuki on annettu taiteelle, taideopetukseen, kulttuurin ja historian projekteihin. Näitä projekteja ei ole voitu toteuttaa ilman julkista rahoitusta.

  Päärakennukseen kuuluu 6 yksiötä, taitelijan ateljee. Toisessa rakennuksessa on huoneisto pihoineen.
  Päärakennuksessa oli mahdollista asentaa mielenkiintoista taidetta ja taidekirjasto, jossa kokoelma kirjoja AllaprimA säätiöltä (Alankomaat).
  Sijoituksen lopputulos on:
  - 6.5 hehtaaria taidetta (FOAM veistospuisto, metsä-labyrintti, lasten metsä) ja maanviljelyä (hedelmäpuutarha ja pellot)
  - rakennukset sisältää AllaprimA museon, galleria AbOvo (Eva Häkkisen omistama), näyttely alue, 6 tilavaa yksiötä, työpaikkoja ja ateljee taiteilijoille, taidekursseja, opastus, taidekirjasto, kohtaamispaikka, arkisto (AllaprimA säätiö).
  Kehittämä EU-projekti vuosina 2006-2007 (ART ENLARGES THE AREA) on tukenut sijoittamalla erinlaisissa (taide) tapahtumissa, niinkuin metsä-LABYRINTTI ja kansainvälisen turismin edistämiseen Etelä-Savossa.

  Kaikkien näiden sijoituksien avulla SaksalaArtRadiuksella oli mahdollista kehittää taidekeskuksen sisältö:
  -tapahtumat, vuosittaiset toiminnat taidekeskuksessa kohdistuen erinlaisiin kohderyhmiin (aikuiset, lapset, matkailijat, taiteenystävät jne.)
  - erikoiset taideohjelmat taiteilijoille tekee paikan kiinnostavaksi (kansainvälisille) taiteilijoille
  - mielenkiintoiset taideohjelmat, näyttelyt, tapahtumat ja projektit ovat osa taidekeskusta joka on korkealuokkainen instituutti (taide) opettajille, tutkijoille ja opetusalalla oleville henkilöille


  Uudistava keskus Saksala ArtRadius on tehnyt aloitteen kokeelisen taiteen liikealalle:
  -pioneeri ja sarja hyviä esimerkkejä uusista aloitteista
  -se kehittää puoleensavetävän ja kutsuvan paikan uusien erinlaisten aloitteiden kehittämiseen
  -se avartaa paikan uusille kohderyhmille
  -se innoittaa nuoria ihmisiä löytää työpaikan
  -se tuo taloudellisen edun läänille

  Taidekeskus Saksala ArtRadius on elämäntapa, joka täyttää velvollisuutensa läänin tulevaisuuteen, kunnioittamalla historiallisia ja kulttuurillisia juuria.
  Taidekeskus Saksala ArtRadius tekee läänin kiinostavaksi vierailijoille, lomailla pidemmän aikaa ja muuttaa kunnan asukkaaksi. Saksala ArtRadius ei ole hanke, eikä pelkkä paperi eikä toive, mutta pysyvä voimakas järjestö.

  Se on innoittanut (ja tulee innoittamaan) tuntemaan ja näkemään suunnittelun lopputuloksen tämän erikoisen taidekeskuksen kehittämiseen monien ihmisten ja järjestöjen avulla. Saksala ArtRadiusksella on tärkeä saada olla yhteistyössä kehittämällä lääniä.

  Katso luettelo järjestöistä jotka ovat tukeneet taidekeskus Saksala ArtRadiusta ja AREFS taide ja kulttuuri ry. Pääasiallinen sijoittaja on Marja de Jong itse. Saksala ArtRadius on saanut palkintoja sekä stipendejä erinlaisille projekteille. Tätä ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman taloudellista tukea vuodesta 2005. Taloudellisesta tuesta johtuen Haukivuori ja Mikkeli on hyötynyt.

  Taidekeskuksen merkittävin asia on kehittää ja edistää lääniä. Tulevaisuus kuuluu kaikille ja sen yhdistävä tehtävä on tehdä pysyvä ja innoittava tulevaisuus.

  T&E keskus

   

  Etelä-Savo - Mikkeli
  -2003-2004 contribution renovation of the buildings

  Etelä-Savo - Mikkeli
  -2003-2004 investment loan

  European Union
  -2006-2007 development project ART Enlarges the Area

   

  Haukivuoren Kunta

  Mikkelin Kaupunki

  Etelä-Savon Maakuntaliitto

  -2004 concert Mikkeli Orchestra
  -2004 workshops Aseman Koulu
  -2005 symposium Less is More Again
  -2006-symposium HOMO ERECTUS
  -2006 Taidekirppujen Ilta

  -2005-symposium Less is More Aigain
  -2006-2007-development project Art Enlarges the Area
  -2007-symposium Naturally Art
  -2007 Taidekirppujen yö
  -2008 Taidekirppujen yö
  -2008-symposium Naturally Art
  -2009 Taidekirppujen yö
  -2010 Taidekirppujen yö

  -2007 exhibitions Haukivuori Muistoissamme I
  -2008 exhibitions Haukivuori Muistoissamme II
  -2009 exhibitions Haukivuori Muistoissamme III
  -2007 Taidekirppujen yö
  -2008 concerts and recitals
  -2008 exhibition FACTURA St. Petersburg
  -2008 Taidekirppujen yö
  -2009 Taidekirppujen yö
  -2010 CHILDREN'S LABYRINTH SYMPOSIUM
  -2011 THIS IS OUR NATURE

  -2005 catalogue symposium Less is More Again
  -2010 catalogue NORDIC collaboration project CROSSROADS SAKSALANHARJU

  Arts Council Finland

  Finnish Culture Fund

  Nordic Culture Fund

  Nordic Culture Point

  -2005 artist-in-residence
  -2006 artist-in-residence
  -2007 artist-in-residence
  -2008 artist-in-residence
  -2009 artist-in-residence
  -2010 artist-in-residence
  -2011 artist-in-residence
  -2007 children's forest
  installations in the LABYRINTH
  -2009 collaboration project
  CROSSROADS SAKSALANHARJU
  -2010 symposium children's LABYRINTH
  -2011 THIS IS OUR NATURE art education program

  -2005 art projects in art centre Saksala ArtRadiuss
  - 2007 art projects in art centre Saksala ArtRadius

  2009-2010-collaboration project CROSSROADS SAKSALANHARJU

  2009-2010-collaboration project CROSSROADS SAKSALANHARJU

  Etelä-Savo Arts Council

  Etelä-Savo Culture Fund

  AllaprimA Foundation - NL

  TransCultural Exchange

  -2007 symposium Naturally Art
  -2007-2008 art education project OpeArtEdu
  -2008 symposium Naturally Art
  -2009 exchange schools
  -2010 THIS IS OUR NATURE art education program

  -2005 children's activities in Saksala ArtRadius
  -2009 exchange schools

  -the use of the collection child art of the AllaprimA Foundation
  -the use of the collection art books, methods and information books and literature of the AllaprimA Foundation
  -2007 symposium Naturally Art
  -2008 symposium Naturally Art
  -2008 artist-in-residence
  -2009 conference TRANSCULTURAL EXCHANGE
  -2009 collaboration project CROSSROADS SAKSALANHARJU
  -2010 CHILDREN'S LABYRINTH
  -2010 symposium InSEA congress
  -2011 symposium InSEA congress

  -2007 conference Boston artist-in-residence
  -2008 exhibition Australia collaboration project SOJOURN IN WHITE
  -2009 conference Boston artist-in-residence
  -2011 conference Boston artist-in-residence


  KYYVEDEN SAHA
  NIKOPUU
  HAUKIVUORI

  -2008 concerts and recitals
  -2009 Taidekirppujen yö
  -2010 haukivuori muistoissamme 4
  -2010 Taidekirppujen yö

  -2006 LABYRINTH project
  -2007 development project Art Enlarges the Area
  -2008 symposium SOURCE OF ART installations in the LABYRINTH
  -2009 LABYRINTH
  -2010 LABYRINTH
  -2011 LABYRINTH

  -2006-2007 development project Art Enlarges the Area
  -2009 transport sculptures Saksala-Mikkelipuisto vv

  -2005 symposium Less is More Again
  -2007 exhibition Haukivuori Muistoissamme I
  -2009 heating wood

  HAUKIVUOREN OSUUSKAUPPA KARPALO

  -2007 children's forest
  -2007 exhibition Haukivuori Muistoissamme I

  -2005 symposium Less is More Again

  -2005 symposium Less is More Again
  -2008 symposium SOURCE OF ART installations in the LABYRINTH

  Haukivuoren Osuuspankki
  -2008-Taidekirppujen yö
  -2008-fairy tales in the LABYRINTH

  LIONS CLUB HAUKIVUORI

  -from 2003 transport goods
  -2006-2007 development project Art Enlarges the Area

  -2003 transport NL-Fin
  -from 2004 tourism promotion

  - from 2003- web design

  -2009 heating wood Saksala

  To continue with the development of art centre Saksala ArtRadius and its meaning for the region the support from others is of significant matter. The future belongs to all and it is a collective task to create conditions for a sustainable and inspiring future.

  Taidekeskus Saksala ArtRadiuksella on erilaisia (tuki) ohjelmia jotka kiinnostavat liikeyrityksiä sekä säätiöïtä, sijoittajineen ja kumppaneineen,mutta ei voittoa tuottavia julkisia toimialoja:
  -Art in Business
  -Business Promotion and Artist Support
  -Art Rent 
  Siellä on erinlaisia suunitelmia tukijoineen ja sijoittajineen.
  Tulevat projektit ovat suunitteilla Saksalanharjulla ja kirkonkylällä:
  -RURAL ART VILLAGE SAKSALANHARJU
  -VIA.ARS.NATURA the way to art and nature

  Taidekeskus Saksala ArtRadius antaa edun ja kannatuksen (projektit ja hankkeet) sekä järjestön ja kultturin vastuunalaisuus ja tarkkaavaisuuteen myöskin arvon yhteiskunnalle.

  Sijoittajilla ja lahjoittajilla sekä heidän kumppaneillansa on erinlaisia mahdolisuuksia:
  - olla projektissa yhteistyössä
  - tukea taiteilijoita
  - tarvikkeet ja/tai välineet
  - omistaa ja/tai hoitaa rakennusta
  Se riippuu sijoittajasta jos hän haluaa ottaa osaa suunitteluun.
  Heillä on mahdollisuus antaa ateljeelle nimi, ottaa osan pihasta ja rakennuksesta jne.
  Tai saada maalauksen taiteilijalta, tai jättää nimensä näkyviin, tai pitää erikoisen illan/päivän taidekeskuksessa (liike)suhteissa sekä ottaa osaa edistämisen toimintaan kuten kansainvälinen julkisuus jne.

  Kaikki lahjoittajat ovat julkaistu nettisivulla liikemerkin kanssa, linkin, ja toiminnat jotka liittyvät nettisivuille.

  Support to art centre Saksala ArtRadius will benefit the local community and economy.
  The international artists and visitors are generating an important contribution to the local economy.
  95% of the reservations are from international artists and visitors.

   


  information |Marja de Jong | mobile 00358 (0)50 4625 675 | info@arefs.org |

  copyright
  zoeken
  zomergasten
  kunstenaars
  omgeving
  email
  art links
  HOME
  search
  summer­guests
  artists
  surroundings
  email
  links
  privacy
  etsi
  kesävieraat
  taiteilijat
  ympäristö
  email
  support
  also visit
  AllaprimA | AREFS | 14square | Marja de Jong | ArtRadius | Lucien den Arend | St Ives Net / Selected Art

  ©2004-2011 Saksala ArtRadius
  art works©artists concerned
  site design by DutchDeltaDesign
  in cooperation with Lucien den Arend